Welcome to K-Eco Solutions™ | We are a start-up businesses in the field of Architecture Construction and Environmental Sustainability
Keco Solutions

Kết quả tìm kiếm: K-Eco Block House M01

Mẫu nhà 1 tầng mái dốc K-Eco Block House M01 46m2

Mẫu nhà 1 tầng mái dốc K-Eco Block House M01 46m2

26/10/2021 Lượt xem (453)

K-ECO BLOCK HOUSE M01 - 46M2 Giải pháp xây dựng thông minh và tiết kiệm với hệ thống gạch xây K-ECO Brick Block. Mẫu nhà 1 tầng mái dốc 46m2 Ứng dụng giải pháp này, các bạn có thể xây nhà 1 tầng mái dốc với thời gian thi công nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm kinh phí đầu tư. Hệ thống gạch xây này không cần vữa xây, công trình dưới 3 tầng không cần cột BTCT ...